S.Daukanto g. 66, LT87104 Telšiai
Tel. 8 444 69245
Faksas 8 444 60610
El. paštas: pastas@telsiurk.lt
180102694; LT 801026917

Juridinių asmenų registras

LT
Apie įmonę

Įmonės istorija

Darbuotojai

Iš kolektyvo gyvenimo

Darbuotojų paieška

Struktūra ir kontaktai

Valdyba

Direktorius

Struktūra

Kontaktai

Įmonės veikla

Nuostatai

Vadovaujančių darbuotojų darbotvarkės

Įmonės finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija apie darbo užmokestį

VĮ „Telšių regiono keliai“ 2017 m. veiklos rodikliai

Veiklos sritys

Kelių priežiūra žiemą 2017 m.

Kelių priežiūra vasarą 2017 m.

Kelių remonto darbai

Paslaugos

Planai

Žvyrkelių asfaltavimas

Saugaus eismo inžinerinių priemonių diegimas

Kelių tarnybos

Telšių kelių tarnyba

Plungės kelių tarnyba

Mažeikių kelių tarnyba

Kelių priežiūra žiemą 2017 m.

 

   VĮ „Telšių regiono keliai" savo apskaitoje turi ir prižiūri 1309,349 kilometrus valstybinių automobilių kelių. Iš jų magistraliniai keliai sudaro 67,271 km, krašto keliai - 344,621 km ir rajoniniai keliai - 897,457 km.

 

   Kelių priežiūros darbams atlikti žiemos metu įmonėje paruošta 54 vnt. įvairios technikos: 20 autombiliai su slidumą mažinančių medžiagų barstymo  ir sniego valymo įranga, 14 autogreiderių, 13  traktorių su sniego valytuvais, 4 sniego nuo kelio sankasos  permetimo rotoriai, 12 birių medžiagų pakrovimo mechanizmų ir t. t. Šio darbų sezonui naudojamoms medžiagoms saugoti yra įrengtos 6 dengtos kelių slidumui mažinti naudojamos druskos talpyklos, 6  smėlio - druskos mišinio saugojimo stoginės.     

 

 

  
 

 


   Kad užtikrinti tinkamą kelių priežiūrą prasidėjusio rudens/žiemos  sezono metu, įmonės direktoriaus įsakymu pavesta Telšių, Plungės ir Mažeikių kelių tarnybų viršininkams nuo 2016 m. spalio 15 d. iki 2017 m. balandžio 15 d. organizuoti pavaldžiam padaliniui priskirtų kelių žiemos priežiūrą, t. y. budėjimą, o pagal poreikį, valymą nuo sniego bei barstymą slidumą mažinančiomis medžiagomis (toliau - žiemos tyarnybos darbai),  palaikant Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatytus šiam metų laikui darbų kokybės lygius taip:


   Magistraliniame kelyje Šiauliai - Palanga (kelių grupė M2) žiemos tarnybos darbai vykdomi nuo 4 val. iki 22 valandos vakaro.  Normaliomis sąlygomis esant slidumams, pirmą kartą būtina jo dangą pabarstyti iki 7 valandos ryto. Pasikeitus oro sąlygoms dienos metu, nuvalomas ir pabarstomas per 3 valandas nustojus snigti. Šių darbų kokybė  turi atitikti II-ą magistralinių kelių priežiūros lygį. Esant ypač sudėtingoms sąlygoms, eismas juo gali nutrūkti iki 4 valandų. 


   Pagrindiniuose krašto keliuose, viso 315,224 km, (kelių grupė K2) žiemos tarnybos darbai vykdomi nuo 6 val. iki 19 val., o esant slidumams, pirmą kartą jie pabarstomi iki 8 val. ryto. Pasikeitus oro sąlygoms dienos metu, nuvalomi ir pabarstomi per 4 valandas nustojus snigti. Šių darbų kokybė  turi atitikti  II-ą krašto reikšmės kelių priežiūros lygį. Esant ypač sudėtingoms sąlygoms, eismas jais gali nutrūkti iki 8 valandų.  

 

    Kituose krašto keliuose, kuriuose eismo intensyvumas yra nedidelis, viso   29,398 km, (kelių grupė K3) žiemos tarnybos darbai bus vykdomi nuo 9 val. iki 18 val., o esant slidumams, pirmą kartą pabarstomi iki 10 val.  Pasikeitus oro sąlygoms dienos metu, nuvalomi ir pabarstomi per 8 valandas nustojus snigti. Šių darbų kokybė  turi atitikti  II-ą krašto reikšmės kelių priežiūros lygį. Esant ypač sudėtingoms sąlygoms, eismas jais gali nutrūkti iki 12 valandų.

 

   Rajoninių kelių ruožai, kuriuose eismo intensyvumas didesnis kaip 1000  aut./parą (117,193 km), (kelių grupė R1) prižiūrimi pagal rajoninių kelių I-ą lygį, t. y. sniegas valomas ir barstomos slidumą mažinančios priemonės nuo 6 iki 19 val., pirmą kartą normaliomis sąlygomis tuos darbus atliekant iki 9 val. ryto. Jeigu keičiasi oro sąlygos dienos metu, keliai bus nuvalomi ir pabarstomi ne vėliau kaip per 5 valandas, nustojus snigti arba pustyti. Normaliomis sąlygomis ant kelio dangos gali būti iki 1 cm prispausto sniego sluoksnis. Eismas juose, esant ypatingoms sąlygomis, taip pat gali nutrūkti ne ilgiau kaip 10 valandų.

 

  Rajoninių kelių ruožai, kuriuose eismo intensyvumas 500-1000 aut./parą (208,105 km), (kelių grupė R2) prižiūrimi pagal rajoninių kelių II-ą lygį, t. y. sniegas valomas ir barstomos slidumą mažinančios priemonės nuo 9 iki 18 val., pirmą kartą normaliomis sąlygomis tuos darbus atliekant iki 14 val.  pabaigus darbus aukštesnės reikšmės keliuose. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 24 valandoms. Normaliomis sąlygomis ant kelio dangos gali būti prispausto sniego.

 

   Likę rajoniniai keliai, viso  571,368 km, (kelių grupė R3) prižiūrimi pagal III-ą priežiūros lygį, sniegas valomas nuo 9 val. iki 18 val.,  pabaigus darbus aukštesnės reikšmės keliuose. Rajoninių kelių apledėjusi danga arba danga su prispausto sniego sluoksniu turi būti pašiurkštinama. Pagal poreikį šiurkštinama danga tų kelių, kuriuose vyksta reguliarus maršrutinis keleivių ir specialia moksleiviams (vaikams) pavėžėti pritaikytų transporto priemonių eismas. Barstomi tik pavojingi ruožai (stačios įkalnės, mažo spindulio kreivės) ir tik po lijundros arba plikšalos. Eismas, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau kaip 48 valandoms. Normaliomis sąlygomis ant kelio dangos gali būti prispausto sniego.

 

 

              Ypač sudėtingos eismo sąlygos:
  - ilgiau kaip 6 val. sninga ir/arba pusto,
  - ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis sninga ir/arba pusto,
  - įšalęs kelias po lietaus apledėja arba prasideda lijundra,
  - oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau kaip -10 C. 
 
   Nebarstoma, kai barstomų medžiagų poveikis pablogina dangos būklę, (pvz., stipriai pustant ir (arba) sningant, klijuojantis sniegui ir panašiai). 


   Magistraliniuose ir krašto keliuose stipriai užpustomuose ruožuose statomi sniego sulaikymo įrenginiai.


   Kelių priežiūra žiemą vykdoma vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalimi KPV PN-14  "Automobilių kelių priežiūros normatyvai"

 

Magistralinių kelių priežiūros žemėlapis

 

Krašto kelių priežiūros žemėlapis

 

Rajoninių kelių priežiūros žemėlapis

    

 

Imonės žiemos tarnybos informacijai rinkti budinčio administracijos darbuotojo telefono numeris  8 687 13857.

Informacija atnaujinta 2017-02-14. 

 


 

Spausdinti
© 2017 VĮ „Telšių regiono keliai“. Visos teises saugomos.    |    TVS: JustPageIT   |    Sprendimas: LITS