S.Daukanto g. 66, LT87104 Telšiai
Tel. 8 444 69245
Faksas 8 444 60610
El. paštas: pastas@telsiurk.lt
180102694; LT 801026917

Juridinių asmenų registras

LT
Apie įmonę

Įmonės istorija

Darbuotojai

Iš kolektyvo gyvenimo

Darbuotojų paieška

Struktūra ir kontaktai

Valdyba

Direktorius

Struktūra

Kontaktai

Įmonės veikla

Nuostatai

Vadovaujančių darbuotojų darbotvarkės

Įmonės finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija apie darbo užmokestį

VĮ „Telšių regiono keliai“ 2017 m. veiklos rodikliai

Veiklos sritys

Kelių priežiūra žiemą 2017 m.

Kelių priežiūra vasarą 2017 m.

Kelių remonto darbai

Paslaugos

Planai

Žvyrkelių asfaltavimas

Saugaus eismo inžinerinių priemonių diegimas

Kelių tarnybos

Telšių kelių tarnyba

Plungės kelių tarnyba

Mažeikių kelių tarnyba

Kokybė, atestatai

 

   VĮ „Telšių regiono keliai“ sukūrė, įformino dokumentais bei įgyvendina ir prižiūri kokybės vadybos sistemą pagal standartų LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 bei OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

 

   Kokybės vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą, kokybę, atitikti augančius aplinkos apsaugos ir kokybės poreikius, užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams aplinkos apsaugos, kokybės ir įmonės vykdomos veiklos reikalavimams.

 

   Kokybės vadybos sistema leidžia įmonei valdyti ir gerinti kokybę, trumpalaikius ir ilgalaikius jos veiklos, teikiamų paslaugų poveikius aplinkai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.

 

   Įmonė laikydamasi savo kokybės vadybos sistemos politikos, yra įsipareigojusi nuolat ją gerinti, mažindama atliekų susidarymą ir taršą aplinkai bei tausodama gamtinius išteklius ir užtikrindama dirbančiųjų saugą bei tausodama jų sveikatą. 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2016 m. vasario 2 d.

 

  

 

 

 

 

 

 

Spausdinti
© 2017 VĮ „Telšių regiono keliai“. Visos teises saugomos.    |    TVS: JustPageIT   |    Sprendimas: LITS