S.Daukanto g. 66, LT87104 Telšiai
Tel. 8 444 69245
Faksas 8 444 60610
El. paštas: pastas@telsiurk.lt
180102694; LT 801026917

Juridinių asmenų registras

LT
Apie įmonę

Įmonės istorija

Darbuotojai

Iš kolektyvo gyvenimo

Darbuotojų paieška

Struktūra ir kontaktai

Valdyba

Direktorius

Struktūra

Kontaktai

Įmonės veikla

Nuostatai

Vadovaujančių darbuotojų darbotvarkės

Įmonės finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija apie darbo užmokestį

VĮ „Telšių regiono keliai“ 2017 m. veiklos rodikliai

Veiklos sritys

Kelių priežiūra žiemą 2017 m.

Kelių priežiūra vasarą 2017 m.

Kelių remonto darbai

Paslaugos

Planai

Žvyrkelių asfaltavimas

Saugaus eismo inžinerinių priemonių diegimas

Kelių tarnybos

Telšių kelių tarnyba

Plungės kelių tarnyba

Mažeikių kelių tarnyba

Darbuotojai

   

     

   Įmonėje 2017-04-30 dirba 142 darbuotojai. Iš jų: 125 vyrai, 17 moterų.

 

   Darbuotojų skaičių sudaro:

 • 53 administracijos darbuotojai; 
 • 89 darbuotojai turi vairuotojo, mechanizatoriaus, kelio darbininko arba kitas, panašias specialybes. 

 

   Administracijos darbuotojų išsilavinimas pasiskirstęs taip: 

 • aukštąjį universitetinį turi 29 darbuotojai, iš kurių 7 yra įgiję mokslo magistro laipsnį;
 • aukštąjį neuniversitetinį - 6;
 • aukštesnįjį - 17;
 • vidurinį    -  1.

  

   28 administracijos darbuotojai yra atestuoti Aplinkos ministerijos arba SPSC  taip:
 • 3 suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas;
 • 5 suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas;
 • 12 suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas; 
 • 1 suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas; 
 • 13 suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.


   Administracijos vadovybei priklauso 4 darbuotojai. 6 skyriuose dirba 19 darbuotojai, jie pasiskirsto taip:

 • vidaus administravimo  - 4;
 • komercijos ir turto valdymo - 3;
 • finansų ir apskaitos - 4;
 • techniniame ir projektų rengimo - 6;
 • saugaus eismo - 1;
 • vidaus audito - 1.

 

   Įmonės gamybiniai padaliniai yra skirstomi į 3 kelių tarnybas, kuriose vidutiniškai dirba:
 • Telšių KT - 10 administracijos darbuotojai, 29 mechanizatoriai, vairuotojai ir kt.;
 • Plungės KT - 10 administracijos darbuotojų, 33 mechanizatoriai, vairuotojai ir kt.;
 • Mažeikių KT - 9 administracijos darbuotojai, 28 mechanizatoriai, vairuotojai ir kt.

 

 Informacija atnaujinta 2017 m. gegužės 3 d.

 

 

Spausdinti
© 2017 VĮ „Telšių regiono keliai“. Visos teises saugomos.    |    TVS: JustPageIT   |    Sprendimas: LITS