S.Daukanto g. 66, LT87104 Telšiai
Tel. 8 444 69245
Faksas 8 444 60610
El. paštas: pastas@telsiurk.lt
180102694; LT 801026917

Juridinių asmenų registras

LT
Apie įmonę

Įmonės istorija

Darbuotojai

Iš kolektyvo gyvenimo

Darbuotojų paieška

Struktūra ir kontaktai

Valdyba

Direktorius

Struktūra

Kontaktai

Įmonės veikla

Nuostatai

Vadovaujančių darbuotojų darbotvarkės

Įmonės finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija apie darbo užmokestį

VĮ „Telšių regiono keliai“ 2017 m. veiklos rodikliai

Veiklos sritys

Kelių priežiūra žiemą 2017 m.

Kelių priežiūra vasarą 2017 m.

Kelių remonto darbai

Paslaugos

Planai

Žvyrkelių asfaltavimas

Saugaus eismo inžinerinių priemonių diegimas

Kelių tarnybos

Telšių kelių tarnyba

Plungės kelių tarnyba

Mažeikių kelių tarnyba

Įmonės istorija

 

 

Graži Žemaičių žemė. Garsi nuo seno tvirto būdo narsiais ir garbingais žemaičiais. Šis kraštas davė iškilių žmonių, kurie vaikščiojo ir važinėjo senais Žemaitijos vieškeliais... Tarp kalvotų vietovių, vingiuojančių upių ir gražių ežerų įsikūręs Telšių regionas.


Šiame gražiame gamtos prieglobstyje 1944 m. spalio 11 d., tik pasitraukus vokiečiams buvo įkurtas Lietuvos TSR NKVO Plentų valdybos Telšių apskrities kelių skyrius (AKS). Skyriui vadovavo viršininkas Jonas Žimkus. Tuščiomis rankomis ant bombų išdaužyto, tankų ir sunkvežimių išmalto vieškelio atsistojo pirmieji kelininkai: 14 kelio meistrų, 55 kelio remontininkai, 111 nuolatinių kelio darbininkų, 21 tilto remontininkas, 21 centro tarnautojas, 11 dirbtuvių darbininkų, 7 arklių važnyčiotojai. Skyrius turėjo 1 automašiną „ZIS-5" ir 1 vikšrinį traktorių. Kelio kilometražas buvo žymimas baltais dažytais numeruotais akmenimis. Pagrindiniai darbai buvo kelių priežiūra, pakelių ir griovių šienavimas, tiltukų ir vamzdžių remontas, griovių valymas, kelių žvyravimas rankiniu būdu. Pagrindinis transportas - samdytais ūkininkų arkliais traukiami vežimai. Kilometrui kelio žvyro supildavo nuo 250 iki 350 m3. Per metus pavykdavo suremontuoti vidutiniškai apie 4 km žvyrkelio.


Lietuvos TSR Vidaus reikalų liaudies komisariato Plentų valdybos Mažeikių apskrities kelių skyrius įsikūrė 1941 m. kovo mėnesį ir tais pačiais metais, prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, rugpjūčio mėnesį buvo likviduotas. Skyriui vadovavo viršininkas Leonas Prosinskis.


Pasibaigus karui, 1944 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 97 vėl atkuriamas Mažeikių apskrities kelių skyrius (AKS), kuriam vadovavo viršininkas Juozas Jankaitis, o 1945 m. įkurtas vieningas Kelių statybos ir eksploatacijos rajonas (KSER-26), kuriame buvo 11 distancijų.


1945 m. buvo atskirti Sąjunginiai ir Respublikiniai keliai. Taip Telšiuose buvo įkurti 2 kelių ruožai. Respublikinės reikšmės keliai priskirti Telšių Kelių eksploatacijos ruožui (KER), o sąjunginės reikšmės keliai - Telšių Kelių eksploatacijos ruožui (KER-133).


1953 m. KER-133 viršininku paskiriamas buvęs vyr. inžinieriumi Jonas Šablickas, o vyr. inžinieriumi - jaunas specialistas kelininkas Jonas Striaukas.


1956 m. lapkričio mėnesį Telšių KER-133 ir Telšių KER sujungiami į Lietuvos Autokelių ir Plentų ministerijos Telšių kelių statybos eksploatacijos rajoną Nr. 23 (KSER-23). Viršininku paskiriamas Jonas Šablickas, vyr. inžinieriumi Jonas Striaukas. KSER-23 sudarė 19 distancijų, kurioms priklausė 504,2 km Sąjunginių ir Respublikinių kelių. Rajoniniai ir vietiniai keliai liko rajono Vykdomųjų komitetų žinioje.


1959 m. birželio mėnesį susikūrė Plungės kelių eksploatavimo ruožas (KER), viršininkas Jonas Kiūra. Nuo 1971 m. sausio iki - 1988 m. rugpjūčio vadinosi Plungės Autokelių eksploatavimo linijine valdyba. Nuo 1988 m. vasario 1 d. iki 1990 m. rugpjūčio 14 d. buvo suteiktas Plungės kelių ruožo pavadinimas. Nuo 1990 m. rugpjūčio 15 d. iki 1995 rugpjūčio 1 d., t. y. iki prisijungimo prie VĮ „Telšių regiono keliai" dienos, organizacija funkcionavo kaip Plungės valstybinė kelių valdyba. Nuo 1967 m. iki 1995 m. valdybai vadovavo viršininkas Jonas Velavičius.


1961 m. gegužės 1 d. Telšių KSER-23 pervardijamas į Telšių Autokelių eksploatavimo linijinę valdybą (AELV). Viršininkas - Jonas Šablickas, vyr. inžinierius Juozas Giedraitis.


1963 m. valdybos viršininku paskiriamas Jonas Juozėnas.


1965 m. gruodžio 24 d. Telšių Autokelių eksploatavimo linijinei valdybai pradeda vadovauti jaunas specialistas kelininkas, baigęs Kauno Politechnikos institutą, prieš tai padirbėjęs vyriausiuoju inžinieriumi, Antanas Dobradziejus. Vyr. inžinieriumi tampa Vaclovas Ramanauskas.


1966 m. Telšių AELV dirbo apie 280 darbuotojų, buvo prižiūrima apie 730 km kelių.


Nuo 1967 m. sausio 1 d. Respublikiniai keliai, esantys Plungės rajone, perduodami eksploatuoti Plungės Kelių eksploatacijos ruožui (KER).

 

1969 m. naikinamos distancijos ir įsteigiami kelių remonto punktai (KRP). I-asis įsteigtas - Telšių kelių remonto punktas, o 1970 m. - Plungės bei Džiuginėnų KRP.


Nuo 1988 m. vasario 1 d. iki 1990 m. rugpjūčio 14 d. buvo pakeistas pavadinimas į Lietuvos TSR Transporto ministerijos Telšių Kelių ruožą. Jam vadovavo Antanas Dobradziejus.


Nuo 1990 m. rugpjūčio 15 d. iki 1995 kovo 19 d. - Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Telšių Valstybinė kelių valdyba (VKV). 1991 m. balandžio 16 d. dėl sveikatos A. Dobradziejus palieka viršininko pareigas ir į jo vietą atvyksta buvęs Šilalės VKV vadovas Antanas Jonyla. Jis vadovauja iki reorganizacijos, t. y. iki 1995 m. pavasario.


1995 m. Lietuvos Respublikoje įvykus administraciniam pasiskirstymui į apskritis, Susisiekimo ministerija pradėjo kelių šakos valdymo reorganizavimą. 1995 m. kovo 23 d. įkurta Valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“, Telšių m. įmonių registre įregistruota 1995 m. balandžio 6 d.

 

1995 m. balandžio 18 d. direktoriumi paskirtas - Romualdas Kačerauskas, pavaduotoju kelių priežiūrai - Albertas Šiuipys, vyr. inžinieriumi - Stasys Armalis, vyr. buhaltere - Dalija Ruškienė, vyr. mechaniku - Zigmantas Vaičiulis. Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą bei įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės struktūroje yra Telšių, Plungės ir Mažeikių kelių tarnybos. Joms pavesta prižiūrėti 1306 km valstybinės reikšmės kelių. Tarp jų - 67 km magistralinių, 246 km krašto bei 993 km rajoninės reikšmės kelių.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2016 m. vasario 3 d. 

 

Spausdinti
© 2017 VĮ „Telšių regiono keliai“. Visos teises saugomos.    |    TVS: JustPageIT   |    Sprendimas: LITS